شهربازی قلعه شادی-شعبه کیامال

شهربازی قلعه شادی با مساحت تقریبی ۲۵۰۰ متر در مجتمع تجاری کیامال از شهریورسال ۱۴۰۰شروع به فعالیت نموده است. این شهربازی با بهره گیری از فضای قلعه شنی و المان های داخلی قلعه طراحی و اجرا گردیده است تا فضایی گرم و کودکانه را برای مراجعین تداعی نماید.

alt-icon

۲۵۰۰ مترمربع

مساحت شهربازی

مانستر

کانسپت

کلیک

سیستم اتوماسیون

قلعه شنی

دکوراسیون

gallery

gallery

gallery

gallery

gallery

gallery

gallery

gallery