شهربازی قلعه شادی-شعبه ستاره باران

شهربازی قلعه شادی با مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر در مجتمع تجاری ستاره باران از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نموده است. این شهربازی با بهره گیری از فضای قلعه و المان های داخلی قلعه طراحی و اجرا گردیده است تا فضایی گرم و کودکانه را برای مراجعین تداعی نماید.

alt-icon

۱۰۰۰ مترمربع

مساحت شهربازی

مدلین

کانسپت

کلیک

سیستم اتوماسیون

چوبی

دکوراسیون

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس

شهربازی قلعه شادی-شعبه اطلس