شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال

شهربازی قلعه شادی با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر در مجتمع تجاری ستاره باران از دی ماه سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده است. این شهربازی با بهره گیری از فضای قلعه و المان های داخلی قلعه طراحی و اجرا گردیده است تا فضایی گرم و کودکانه را برای مراجعین تداعی نماید.

alt-icon

۱۲۰۰ مترمربع

مساحت شهربازی

مدلین

کانسپت

کلیک

سیستم اتوماسیون

مگا لگو

دکوراسیون

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه

شهربازی قلعه شادی-شعبه تورک مال ارومیه